انتشارات علمی

سبد خرید

هیدگر و حکمت دائویی

دسته:

این کتاب پس از بررسی تاریخچه و رویه‌ی تحقیقات تطبیقی میان تفکر هیدگر و اندیشه‌ی دائویی در دو بخش ادامه می‌یابد. بخش اول با عنوان «هیدگر و دائویسم» به جایگاه هیدگر در فلسفه‌ی غرب، جایگاه دائویسم در فلسفه‌ی شرق و توجه هیدگر به تفکر دائویی می‌پردازد و در بخش دوم با عنوان «وجود»، مباحثی همچون «هستی و نیستی»، «زمان و رخداد»، «تکنولوژی» و «فکر و عمل» ارائه شده است. در بخشی از پیش‌گفتار کتاب آمده است: «به نظر برخی متفکران، هیدگر مناسب‌ترین نماینده‌ی تفکر معاصر غرب برای گشودن راه گفتگو با شرق است. هیدگر خود، امکان گفتگوی میان سنت‌های فلسفی غربی و آسیای شرقی را روا می‌دانسته و از طریق مواجهاتی چند که با متفکران چینی و ژاپنی تا اواسط دهه‌ی ۱۹۵۰ داشته از اهمیت گفتگوی اجتناب‌ناپذیر با دنیای آسیای شرقی آگاه می‌شود. از این رو خوانش آثار هیدگر با نگرش پدیدارشناختی و معناشناختی اندیشه‌های وی در کنار بازخوانی آثار دائویی از جمله دائو ده‌جینگ و متون چوانگ‌زه، شاید بتواند گامی در مفاهمه‌ی فرهنگی شرق و غرب محسوب شود. تعامل تفکر چینی به‌ویژه حکمت دائویی با هیدگر، صحنه را برای معرفی پدیدارشناسی هرمنوتیک در آسیای شرقی آماده کرده که همچنان تا امروز تاثیر خود را داشته است. هیدگر دائو را به‌عنوان تفکری شاعرانه می‌شناسد و فراخوانی وجود را دلیل تفکر حقیقی می‌داند که به هر دو وجه اختفا و انکشاف در شعر موجود است. راه جدید تفکر هیدگر که واکنشی نسبت به متافیزیک سنتی غرب است، با هم‌خوانی درون‌مایه‌های زیباشناختی دائویی، می‌تواند پیوندی شایسته میان تفکر شرق و غرب برقرار کند.»

۱۵۰,۰۰۰ تومان

درباره ما

انتشارات علمی با پیشینه ای بیش از ۱۶۰ سال خدمت به نشر آثار علمی و دانشگاهی اندیشمندان کشور، این شایستگی را یافته است که در مسیر رشد و ارتقاء فرهنگ این مرز و بوم نقشی هر چند کوچک بر عهده داشته باشد. هم اکنون پنجمین نسل از خانواده علمی، در تلاش است تا با کوشش دو چندان در این مسیر، استوار باقی بماند. آنچه پیش روی شما قرار دارد، وبگاهی است هرچند ناقص و نارسا، اما آغاز مسیری تازه و همسو با فن آوری های کنونی جهانی برای شناخت کوشش های این انتشارات و معرفی آنچه در این نهاد فرهنگی پدید آمده و خواهد آمد.

About Us

Elmi Publishing company with more than 160 years of experience in printing and publishing business have an honor of serving many scholars of this country and playing a small role in refining our culture. As of now, the torch has been passed on through five generation within the Elmi family. The fifth generation is striving to remain strong and paving the path for the next generation. What is before you might have flaws, but our promise is to start a journey which is aligned with global advancement that gives our consumers a better understanding of our everyday efforts.

تماس با ما

آدرس انتشارات علمی: تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری غربي، پلاک۱۰۳

تلفن: ۰۲۱۶۶۴۶۰۵۱۲

۰۹۱۲۱۱۹۶۲۷۹