انتشارات علمی

سبد خرید

شاعران حوزه ادبی عراق

کتاب حاضر متناسب با واحد درسی (شاعران حوزۀ ادبی عراق) (از دروس دورۀ کارشناسی رشتۀ زبان وادبیات فارسی) تدوین شده است. ساختار این کتاب بدین قرار است که دربخش نخست به بررسی تاریخ دورۀ سلجوقیان وخوارزمشاهیان، و همچنین تحولات ادبیات فارسی در این دوره پرداخته شده است. در ادامه نیز حوزۀ ادبی عراق (از حدیث جغرافیایی)، سبک شعر درقرن ششم، و برخی از شاعران ناموراین دوره معرفی شده اند. در بخش دیگر به طور مجزا به معرفی چهار نامی این دوره، یعنی جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، کمال الدین اسماعیل اصفهانی، ظهیر فاریابی و انوری ابیوردی پرداخته، و از هرکدام قصاید و اشعاری شرح شده است. در شرح اشعار سعی برآن بوده است که به مباحث ریشه شناختی کلمات، و همچنین ساحت بلاغی ابیات توجه شود. از آنجا که در دو کتاب پیشین، یعنی (شاعران حوزۀ خراسان) و (پیشگامان نظم فارسی) به بررسی ویژگی های سبکی و زبانی ابیات پرداخته شده، در اثر حاضر از تکرار مباحث مذکور اجتناب شده است؛ مگر در موارد ضرور و لازم. در شرح مفردات تلاش برآن بوده تا از فرهنگ های متقدم فارسی استفاده شود؛ در اکثر موارد، زبان کهن این کتب بدون هیچ گونه تغییری حفظ شده است تا دانشجویان درخلال مباحث با این جنبۀ فرهنگ های فارسی نیز آشنا شوند.در شرح ابیات گاهی از شرح وگزیده های موجود، و همچنین تعلیقات دیوان چهار شاعر مذکور استفاده شده است.

۲۸۵,۰۰۰ تومان

درباره ما

انتشارات علمی با پیشینه ای بیش از ۱۶۰ سال خدمت به نشر آثار علمی و دانشگاهی اندیشمندان کشور، این شایستگی را یافته است که در مسیر رشد و ارتقاء فرهنگ این مرز و بوم نقشی هر چند کوچک بر عهده داشته باشد. هم اکنون پنجمین نسل از خانواده علمی، در تلاش است تا با کوشش دو چندان در این مسیر، استوار باقی بماند. آنچه پیش روی شما قرار دارد، وبگاهی است هرچند ناقص و نارسا، اما آغاز مسیری تازه و همسو با فن آوری های کنونی جهانی برای شناخت کوشش های این انتشارات و معرفی آنچه در این نهاد فرهنگی پدید آمده و خواهد آمد.

About Us

Elmi Publishing company with more than 160 years of experience in printing and publishing business have an honor of serving many scholars of this country and playing a small role in refining our culture. As of now, the torch has been passed on through five generation within the Elmi family. The fifth generation is striving to remain strong and paving the path for the next generation. What is before you might have flaws, but our promise is to start a journey which is aligned with global advancement that gives our consumers a better understanding of our everyday efforts.

تماس با ما

آدرس انتشارات علمی: تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری غربي، پلاک۱۰۳

تلفن: ۰۲۱۶۶۴۶۰۵۱۲

۰۹۱۲۱۱۹۶۲۷۹