انتشارات علمی

سبد خرید

شاعران حوزه ادبی خراسان

در مقدمه‌ی کتاب، مهم‌ترین مباحث تاریخی دوره سبک خراسانی و ویژگی‌های سبکی و زبانی آن بررسی شده است. همچنین زندگی شاعران منتخب به‌طور خلاصه ذکر شده است. کتاب پس از پیشگفتار شامل مباحثی با این عنوان‌هاست: نگاهی گذرا به عصر غزنویان، برخی از مختصات زبانی و ویژگی‌های سبکی این دوره، مختصات آوایی، مختصات لغوی، مختصات نحوی، ویژگی‌های فکری، ویژگی‌های ادبی، عنصری بلخی، فرخی سیستانی، منوچهری، و مسعود سعد سلمان. تلاش شده معروف‌ترین قصاید این شاعران انتخاب شود و از تنه‌ی قصاید انتخابی هیچ بیتی حذف نشده است. در شرح ابیات، ویژگی‌های بلاغی بیت بررسی و پس از توضیح لغات و ترکیبات، معنی آن نیز ارائه شده است.

۳۲۵,۰۰۰ تومان

درباره ما

انتشارات علمی با پیشینه ای بیش از ۱۶۰ سال خدمت به نشر آثار علمی و دانشگاهی اندیشمندان کشور، این شایستگی را یافته است که در مسیر رشد و ارتقاء فرهنگ این مرز و بوم نقشی هر چند کوچک بر عهده داشته باشد. هم اکنون پنجمین نسل از خانواده علمی، در تلاش است تا با کوشش دو چندان در این مسیر، استوار باقی بماند. آنچه پیش روی شما قرار دارد، وبگاهی است هرچند ناقص و نارسا، اما آغاز مسیری تازه و همسو با فن آوری های کنونی جهانی برای شناخت کوشش های این انتشارات و معرفی آنچه در این نهاد فرهنگی پدید آمده و خواهد آمد.

About Us

Elmi Publishing company with more than 160 years of experience in printing and publishing business have an honor of serving many scholars of this country and playing a small role in refining our culture. As of now, the torch has been passed on through five generation within the Elmi family. The fifth generation is striving to remain strong and paving the path for the next generation. What is before you might have flaws, but our promise is to start a journey which is aligned with global advancement that gives our consumers a better understanding of our everyday efforts.

تماس با ما

آدرس انتشارات علمی: تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری غربي، پلاک۱۰۳

تلفن: ۰۲۱۶۶۴۶۰۵۱۲

۰۹۱۲۱۱۹۶۲۷۹